Adwokat a sprawdzone porady prawne

Adwokat nakieruje na najważniejsze aspekty prawne. O czym należy pamiętać?

W życiu dochodzi czasem do sytuacji, w których musimy skorzystać z Porady Prawnej, z przeróżnych przyczyn. Oczekujemy profesjonalnej oraz rzetelnej obsługi oraz jak najpełniejszego zobrazowania ustaw, bądź paragrafów związanych ze sprawą, z którą udajemy się po zasięgnięcie opinii, jeżeli chodzi o stanowisko jakim jest adwokat http://adwokatpelinski.pl/ na terenie miasta Warszawy czy Łodzi. Co jednak warto wiedzieć na temat osób udzielających porad prawnych? Jeśli tylko umieścić w wyszukiwarce internetowej hasło Porady Prawne Zielona Góra, ukaże nam się długa lista osób oraz firm świadczących takie usługi. Tak mocno rozwinięty obszar świadczenia usług z zakresu porad prawnych, wynika z braku jasnej i klarownej regulacji na temat tego, kto może takich porad udzielać, w jaki sposób oraz na jakich zasadach. 

Przede wszystkim w przypadku prawników, rozgraniczyć można dwie grupy. Pierwszą z nich są osoby, które otrzymały dyplom uczelni wyższej na kierunku prawa, jednak nie wykonują zawodu zaufania publicznego. Druga grupa to adwokaci, radcy, notariusze, rzecznicy patentowi, a także doradcy podatkowi, którzy wykonują zawód zaufania publicznego. Adwokat w aspekcie porad prawnych – kto może ich udzielać?

W przypadku porad prawnych, prawo polskie nie określa jasno osób, które miałyby takich porad udzielać. W praktyce okazuje się, że osoba nie posiadająca tytułu magistra prawa, może założyć działalność gospodarczą świadczącą usługi w zakresie porad prawnych. Przedsiębiorca taki powinien natomiast zatrudnić prawników, ale nie jest to zapis restrykcyjnie egzekwowany. Podobnie w przypadku absolwentów kierunku prawa. Zarówno wykonujący zawód zaufania publicznego jak również prawnicy nie pełniący takiej funkcji, mogą świadczyć usługi z zakresu pomocy prawnej. Natomiast Trybunał Konstytucyjny określa, że zakres pomocy świadczonej przez prawników nie wykonujących zawodu zaufania publicznego, nie może być tak szeroki jak w przypadku prawników obejmujących takie stanowiska.

Popularne w ostatnim czasie są porady związane z odzyskiwaniem odszkodowań przez firmy zajmujące się tego typu działalnością, bądź osoby posiadające kompetencje oraz wiedzę niezbędne do służenia pomocą w zakresie odszkodowań oraz sposobów dążenia do ich otrzymania. Niejednokrotnie z porady prawnej korzystamy również w sytuacji dla nas trudnej i stresującej, jaką jest rozwód oraz wszelkie formalności z nim związane, a także komponenty prawa, dzięki którym rozwód może dojść do skutku. Również w przypadku nieścisłości rodzinnych, związanych z testamentem, dziedziczeniem bądź innymi, pokrewnymi dziedzinami prawa, możemy liczyć na poradę prawną, która nakreśli podłoże prawne, na którym stoimy. Często z szeroko pojętych porad prawnych korzystają osoby prowadzące działalność gospodarczą, zainteresowane zarówno kwestiami prawnymi, którymi obostrzone są przedsiębiorstwa, jak również chcą być na bieżąco z związku z ewentualnymi poprawkami, bądź zmianami w prawie. Porady prawne dotyczące także sposobów windykowania i dochodzenia zwrotu należności, których ktoś polubownie nie spłacił.