Adwokat Zielona Góra cieszy się ogromnym autorytetem!

Adwokat Zielona Góra do każdej sprawy podchodzi indywidualnie! Skutkuje to doskonałym ocenieniem stopnia szkodliwości!

Adwokat Zielona Góra, a świadczone usługi

Do zakresu obowiązków adwokata Zielona Góra należy sporządzanie oraz opiniowanie umów, udzielanie porad prawnych w wypadkach spornych, które powstały po zawarciu umowy. Dochodzenie roszczeń przed sądem z tytułu niezapłaconych należności, jak również niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania, są również obowiązkami adwokata.

W tym zakresie przykładami może być prawo rzeczowe, w którym katalog spraw znajduje się między innymi sprawy dotyczące naruszenia oraz ochrony prawa własności, posiadanie rzeczy, bezumowne korzystanie, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności.

Adwokat Zielona Góra, a prawo cywilne

W kręgu spraw cywilnych, którym zajmuje się prawnik, znajdują się są sprawy dotyczące ochrony dóbr osobistych. Adwokat gwarantuje pomoc prawną pokrzywdzonemu Klientowi oraz reprezentuje go odnośnie spraw odszkodowawczych bez względu na rodzaj szkód, czy to są szkody majątkowe, osobowe, komunikacyjne. Nasz prawnik pomoże uzyskać przysługujące odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź rentę.

Adwokat Zielona Góra, a prawo spadkowe

Odnośnie spraw spadkowych adwokat Zielona Góra stara się doradzić w kwestiach, które dotyczą przyszłego spadku, zachowku, dziedziczenia, przygotowuje konieczne pisma, jak również gwarantuje reprezentację w postępowaniu sądowym.

Adwokat Zielona Góra, a sprawy dotyczące prawa karnego

Każdy, przeciwko komu prowadzi się postępowanie karne, posiada prawo do obrony. Adwokat Zielona Góra proponuje profesjonalną pomoc prawną odnośnie spraw karnych na wszystkich stadiach postępowania, w tym także przy zatrzymaniu oraz tymczasowym aresztowaniu. Dzięki uzyskanemu doświadczeniu adwokat jest w stanie podjąć się w niemalże wszystkich sprawach karnych.

Podejmując się reprezentowania danej osoby adwokat podejmuje wszystkie możliwe i konkretne działania prawne oraz aktywnie bierze udział w toczącym się postępowaniu. Ponadto, im szybciej Klient się skontaktuje z adwokatem, tym spore szanse na efektywne załatwienie sprawy.

W sprawach karnych adwokat zapewnia także pomoc prawną pokrzywdzonym. Dla zagwarantowania ochrony swoich praw oraz interesów pokrzywdzeni, w których oskarżyciel publiczny, jako strona postępowania, bierze udział w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Adwokat może występować również na rzecz pokrzywdzonych jako pełnomocnik w procesach z oskarżenia prywatnego.

Adwokat Zielona Góra, a sprawy administracyjne

Adwokat Zielona Góra w swojej ofercie posiada profesjonalną pomoc prawną odnośnie spraw administracyjnych, reprezentowanie Klientów przed organami administracji publicznej, urzędami, a także występowanie przed sądami administracyjnymi.

Adwokat Zielona Góra w tle podsumowania 

Sprawy przyjęte poprzez państwo oraz realizowane przez jego zawisłe organy, jak również organy samorządu terytorialnego, zaspokajanie zbiorowych oraz indywidualnych potrzeb obywateli, które wynikają ze współżycia ludzi w ogóle społeczeństwa.