Badania marketingowe

Badania marketingowe to systematyczny, celowy i obiektywny proces działania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowej. Czyli prościej mówiąc badania marketingowe to po prostu badania potrzeb konsumentów na rynku. Systematyczny oznacza że badania powinny być dobrze zorganizowane i zaplanowane jako integralna część systemu informacji marketingowej w przedsiębiorstwie systematyczne gdyż rynek jest pojęciem dynamicznym i cały czas się zmienia.

Zapotrzebowanie na rynku cały czas się zmienia.

Dział Badań Marketingowych prowadzi projekty badawcze, których wyniki wykorzystywane są bezpośrednio przez przedsiębiorstwa zarówno do budowania, weryfikacji czy też implementacji strategii działania na rynku jak i do kreowania lub kontroli efektywności zastosowanych instrumentów marketingowych. badania marketingowe to najważniejszy aspekt działalności każdego przedsiębiorstwa. Za cel główny działalności działów marketingowych stawia sobie dostarczanie klientom rzetelnej informacji z rynku o rynku. Każda firma i każde mniejsze i większe przedsiębiorstwo powinno skorzystać z takiej opcji jaką są badania marketingowe. Badania marketingowe dotyczą przede wszystkim otoczenia przedsiębiorstwa, ujmowanego w skali mikro czyli chodzi tu o takie sprawy jak dostawcy, odbiorcy, konkurenci i makro taki e jak region, kraj, świat, ponieważ ma ono lub może mieć wpływ na funkcjonowanie i pozycję rynkową przedsiębiorstwa, a także samego przedsiębiorstwa jego zasobów i możliwości. Badania marketingowe dostarczają informacji pozwalających dokonać doboru optymalnego asortymentu i wielkości produkcji, rynków, na których powinny być ulokowane produkty przedsiębiorstwa, właściwych kanałów ich dystrybucji oraz sposobów i stopnia aktywizacji sprzedaży. Dlatego właśnie badania marketingowe są takie ważne w każdej firmie.

Firma, która chce cos znaczyć na chociażby lokalnym rynku musi najpierw przeprowadzić badania tego rynku. Musi znać potrzeby tak zwanych konsumentów i musi wiedzieć na jaka skalę powinna rozpocząć proces produkcji. Najlepiej zaczynać działalność właśnie od myślenia o badaniach gdyż naprawdę jest to bardzo ważne.