Detektywi są widoczni w książkach, filmach, serialach

Detektywi są widoczni w książkach, filmach, serialach. Każdego dnia rozwiązują zagadki kryminalne i nie tylko; obserwują, szukają ważnych w sprawie informacji. Marzysz o takiej karierze? Jeżeli chcesz stać się detektywem nie tylko musisz mieć odpowiednie predyspozycje takie jak zdolność logicznego myślenia czy umiejętność rozmów z ludźmi. Detektywi są osobami podlegającym publicznym służbom zatrudnienia, przede wszystkim Policji, dlatego muszą spełniać określone wymagania. Opis tego, co muszą zrobić przyszli detektywi znajduje się w Ustawie o usługach detektywistycznych. W tym dokumencie znajdziesz listę wytycznych, które należy spełniać aby móc ubiegać się o licencję niezbędną do wykonywania tego zawodu.

Osoba chcąca zostać detektywem musi posiadać Polskie obywatelstwo. Może być także obywatelem innego kraju UE, ale konieczne jest posiadanie zgody na wykonywanie pracy na terenie naszego kraju. Musi również biegle posługiwać się językiem polskim. Kolejną wytyczną jest wiek i wykształcenie. Aby pracować jako detektyw należy ukończyć przynajmniej szkołę średnią oraz mieć więcej niż 21 lat. Kolejna kwestia to niekaralność, posiadanie pełnej zdolności prawnej oraz pozytywna opinia Komendanta Policji Powiatowej. Następnie, musisz udać się na badania psychologiczne, które potwierdzą lub zanegują Twoją zdolność do wykonywania tej pracy. Ostatnim warunkiem, który musi być spełniony aby ubiegać się o licencję detektywa jest odbycie szkolenia, którego tematem są zagadnienia prawne dotyczące ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz zasad prowadzenia działalności związanej z usługami detektywistycznymi.

Zajrzyj na zostandetektywem.pl, gdzie znajdziesz ofertę szkolenia w tym zakresie. Jest ono kierowana właśnie do Ciebie! Zajęcia są prowadzone przez detektywów, którzy przekazują wiedzę w taki sposób, aby można było wykorzystywać ją w praktyce. Jeżeli zdasz pozytywnie egzamin kończący szkolenie uzyskasz certyfikat, który przekładasz wraz z wszystkimi innymi niezbędnymi dokumentami Komendantowi Komendy Wojewódzkiej Policji, który wystawia licencje detektywistyczne.