Estetyczne dachy z ogrodem na dachu

Ogrody na dachu mieszkania czy domu pozwalają na zapewnienie bardziej estetycznie prezentujących się budynków. Jednocześnie ogród może być obecnie skonstruowany zarówno na dachu płaskim o klasycznej konstrukcji, jak też na dachu odwróconym. Ogród na dachu pozwala nie tylko na zwiększenie estetyki budynku, ale jest w stanie również zwiększyć cenę domu.

 

Skonstruowanie ogrodu na dachu może być oparte na różnych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Po pierwsze ogród na dachu może być skonstruowany na tarasie w domach, które posiadają garaż w konstrukcji domu. Stworzenie tarasu na garażem to rozwiązanie, które pozwala na znacznie lepsze wykorzystanie małych działek. Innym rozwiązaniem jest ogród na dachu, który pozwala na wykorzystanie powierzchni dachów budynków. Zdecydowanie na ogród na dachu to wiele korzyści. Po pierwsze możliwe jest uzyskanie znacznie lepszego mikroklimatu poprzez wydzielanie tlenu. Jednocześnie usuwany jest z atmosfery w pobliżu domu dwutlenek węgla, a powietrze może być naturalnie oczyszczane poprzez usuwanie również pyłów, kurzu czy spalin. Jak wskazują specjaliści z powietrza przy zdecydowaniu się na odpowiednie rośliny możliwe jest usuwanie nawet do dwudziestu procent szkodliwych substancji. Jest to szczególnie cenne w przypadku, gdy dom został zbudowany w pobliżu ruchliwej ulicy.

 

Cyrkulacja wody przy ogrodzie na dachu

Gdy tworzy się ogrody na dachu można również zmienić cyrkulację wody opadowej. Woda zamiast trafiać do kanalizacji w znacznym stopniu pobierana jest przez rośliny. Ilość wody pobranej przez rośliny waha się od pięćdziesięciu do nawet dziewięćdziesięciu procent objętości. Pobrana woda przez rośliny powoduje również parowanie, co przekłada się na uzyskanie odpowiedniej wilgotności powietrza, co jest bardzo ważne z punku widzenia tworzenia odpowiedniej atmosfery powietrza. Jednak oprócz korzyści w kontekście cyrkulacji wody ogród na dachu jest w stanie zapewnić również zmniejszenie niekorzyści związanych z hałasem w budynku. Dach z ogrodem pozwala na redukowanie nawet kilku decybeli hałasu. Natomiast akumulacja ciepła zimą poprzez korzystanie z odpowiedniej izolacji termicznej jest w stanie zapewnić zmniejszenie ilości wykorzystywanej energii cieplnej przez budynek nawet o trzydzieści procent.

 

Budowanie ogrodu na dachu

Gdy chce się stworzyć ogród na dachu bardzo ważne jest decydowanie się na takie firmy realizujące prace przy tworzeniu ogrodów, które mają odpowiednie doświadczenie na rynku. Jest to ważne z punktu widzenia przede wszystkim wykorzystania odpowiednich technologii przy realizowaniu ogrodów na dachu. Ważne jest również by firma gwarantowała odpowiednią jakość wykonania prac budowlanych. Ma to znaczenie z punktu widzenia trwałości rezultatów. Wiele firm jest w stanie zapewnić również kompleksowe usługi, które dotyczą również realizacja niezbędnych prac konserwacyjnych na dachach. Takie prace są niezbędne z punktu widzenia kontrolowania jakości wykonania dachu, ale również odpowiedniego zabezpieczenia dachu przed działaniem trudnych warunków atmosferycznych.