FILMY PROMOCYJNE, A FUNKCJE REKLAMY

Przyszedł czas na wskazanie, czym są filmy promocyjne. Dokładniej mówiąc w jakich sytuacjach powinno się je stosować. Film promocyjny jest ważny w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo nie może wydostać się ponad konkurencję. W związku z tym prowadzi się ,,wywiady” jak postępować, aby w odpowiedni sposób wypromować firmę, a jednocześnie być pewnym, że film promocyjny wykonany został w sposób profesjonalny.

CZY filmy promocyjne POKRYWAJĄ SIĘ Z FUNKCJAMI REKLAMY?

Do jednych z najważniejszych zadań reklamy należy zwiększanie obrotów. W wielu przedsiębiorstwach szefowie, menedżerowie, dyrektorzy i prezesi domagają się natychmiastowych zwrotów z działań reklamowych. Liczą, że dzięki temu, iż wydają w poniedziałek kilka tysięcy złotych na ogłoszenie w gazecie, w piątek pojawiają się klienci. Niestety taka sytuacja jest w dzisiejszym świecie niezwykłą rzadkością. Niezaprzeczalnym jest jednak fakt, że w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo wprowadza na rynek produkt nowy, funkcją reklamy jest jednak także stymulowanie popytu, informowanie potencjalnych nabywców o cechach i możliwościach wyrobu. Znaczenie reklamy dla przedsiębiorstwa – rozpatrywanie jako system komunikacji z rynkiem. Reklama, dążąc do zmiany biernego klienta w aktywnego nabywcę, musi posługiwać się perswazją. Wiadomo, że u podstawy sprzedaży leży wymiana wyrobów i usług na inny towar lub pieniądz.

Wymianą powinny być zainteresowane dwie strony, każda z nich musi potrzebować tego, co oferuje druga, obie strony powinny akceptować sposób i warunki wymiany. Celem reklamy jest takie nastawienie potencjalnego klienta do danego dobra, by ten uznał, że reklamowany produkt lepiej zaspokaja potrzeby niż jakikolwiek inny. Zatem film promocyjny jest ważny w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo nie może wydostać się ponad konkurencję. Niezaprzeczalnym jest jednak fakt, że w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo wprowadza na rynek produkt nowy, funkcją reklamy jest jednak także stymulowanie popytu, informowanie potencjalnych nabywców o cechach i możliwościach wyrobu.