Rodzaje dziedziczenia

Dziedziczenie to nabycie po osobie zmarłej majątku a także obowiązków majątkowych na przykład długów, kredytów i tak dalej. Spadek możemy odziedziczyć albo na podstawie testamentu, albo na podstawie zasad określonych w ustawie – Kodeks cywilny Postanowienia testamentu mają pierwszeństwo przed zasadami dziedziczenia ustawowego. Jeśli osoba zmarła pozostawiła testament, to dziedziczymy na podstawie testamentu. Jeśli natomiast spadkodawca nie pozostawił testamentu, wówczas dzieli się majątek zmarłego zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego. Skorzystaj z usługi sprawy spadkowe Warszawa aby dowiedzieć się więcej.

Dziedziczenie testamentowe.

Dziedziczenie na podstawie testamentu następuje wtedy, gdy osoba zmarła pozostawiła ważny testament, w którym wyraziła ostatnią wolę co do zadysponowania własnym majątkiem. Testament może zmieniać kolejność dziedziczenia określoną w Kodeksie cywilnym (dziedziczenie ustawowe) i warto go sporządzić, jeżeli chcemy, aby po naszej śmierci majątkiem, który pozostawiamy, zostały obdarzone wybrane przez nas osoby, również spoza grup uprawnionych do dziedziczenia według zasad dziedziczenia ustawowego. Dowiedz się więcej na ten temat korzystając z usługi sprawy spadkowe warszawa. W dokumencie wyrażającym naszą ostatnią wolę możemy bowiem przekazać majątek dowolnie wybranej osobie lub osobom. Warto jednak pamiętać, że jeśli pominiemy małżonka, dzieci lub rodziców o ile byliby powołani do spadku z ustawy, wówczas mogą oni wystąpić do spadkobiercy lub spadkobierców wskazanych przez nas w testamencie o zachowek. Zachowek daje im prawo do kwoty odpowiadającej wartości części spadku, jaką otrzymaliby po naszej śmierci według zasad dziedziczenia.

Dowiedz się więcej korzystając z usługi sprawy spadkowe warszawa. Dziedziczenie ustawowe to podział majątku po osobie zmarłej według zasad określonych w Kodeksie cywilnym. Ma miejsce wtedy, gdy osoba zmarła nie pozostawiła testamentu. Wtedy dziedziczą kolejno: małżonkowie, dzieci, rodzeństwo, rodzice i tak dalej.