STEREOTYPY, A TESTAMENT ONLINE

testament online jest coraz popularniejszych rozwiązaniem jeżeli chodzi o załatwienie wszelkich spraw spadkowych. Jednak jak mówi nawet nazwa jest to ,,online”, czyli przez internet. Skutkuje to tym, że takie rozwiązanie budzi wiele obaw, ale czy słusznie?

STEREOTYPY

Faktem jest, iż coraz więcej osób jest zdania, że testament online to dobre rozwiązanie. Starsza osoba jest typem człowieka słabego, zapominającego a jednocześnie powolnego czy nieaktywnego seksualnie w wielu przypadkach z drżącymi rękami. Osoba starsza często bywa bezbronna, nieporadna życiowo, żyjąca na skraju ubóstwa jak i również ofiara przestępstw. Często seniorzy to samotnicy, nie mający przyjaciół, hobby czy źródła zainteresowań. Są także nieufni i żyją jakby w dawnych czasach nie dostosowując się do nowych okoliczności. Stasi ludzie także często chorują i są słabi co także czyni ich osobami niekatywnymi społecznie bo schorowani siedzą tylko w domu i nierzadko wymagają opieki osób trzecich. Czasami też są zgorzkniali i uprzykrzają życie innym. Traktowanie przez znaczną część współczesnych ludzi człowieka starego jako osobę niepotrzebną, utrudniającą życie innym, wymagająca opieki i pomocy było obserwowane również w starożytności. Postawa taka nie należała jednak do powszechnych, a znane autorytety wyraźnie się jej przeciwstawiały. Współcześnie starość przestała być przedmiotem dumy oraz źródłem dodatkowej godności człowieka, stała się natomiast powodem zawstydzenia i źródłem zagrożenia dla wielu ludzi.

Przyczyn odmiennego dziś traktowania ludzi starych, w porównaniu z czasami starożytnymi, można doszukiwać się w historycznych przemianach postaw, jakie zdominowały europejskie cywilizacje na przestrzeni kolejnych stuleci. Współcześnie natomiast coraz ostrzej i wyraźniej zaczyna rysować się konflikt pokoleń zachodzący między dwiema generacjami: rodziców i dzieci. W związku, z czym testament online jest coraz popularniejszych rozwiązaniem jeżeli chodzi o załatwienie wszelkich spraw spadkowych.